Składowanie usługowe

Wybudowane chłodnie wysokiego składowania towaru, powstałe w ciągu ostatnich lat oraz nowe hale pozwalają na powiększenie oferty o dodatkową usługę, jaką jest usługowe składowanie towarów mrożonych. 

Magazyny spełniają wymagania jakościowe, powstałe na najnowszych systemach technologicznych. Temperatura w magazynach jest regularnie monitorowana co pozwala przechowywać towaryw optymalnych warunkach w temperaturze do -21 C˚. 

Hala składowa wyposażona jest w najnowszej generacji systemy regałów przesuwnych pięciopiętrowych.