Mrożenie usługowe

Oferujemy naszym klientom następujący zakres usług:

  • wstępna obróbka surowców (np. obieranie, oczyszczanie)
  • proces produkcyjny – cięcie i mrożenie
  • sortowanie
  • pakowanie
  • przepakowywanie
  • składowanie

Jakość produktów mrożonych definiujemy specyfikacjami dostarczonymi przez klientów. Działamy na zasadach systemu HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, co ułatwia nam dopilnowanie odpowiedniej jakości towarów.