Jakość

Od 2016 roku firma posiada certyfikaty standardu IFS FOOD oraz IFS Broker na poziomie wyższym. 
Posiadamy również certyfikat jakości QS oraz jesteśmy certyfikowani w zakresie produkcji ekologicznej. 
Rok 2018 to uzyskanie kolejnego ważnego certyfikatu IFS Logistic.